Fisking: 
Dette er berre ei av sidene frå boka "Langs sæterråsa...."  som eg gav ut i 2003. Boka er seterhistorie og
forteljing om miljø, kultur og daglegliv mellom folket som var seterbrukarar, og som budde i dette
landskapet. Boka er utseld, men kan finnast i biblioteka