KULTURHISTORIE          FRÅ EI FJORDBYGD PÅ SUNNMØRE

Her er stoff frå "gamle dagar", frå ei livsform og eit miljø i ei vestlandsk fjordbygd som fort går i gløymeboka.
Kultur- og næringshistorie som er så nær, men likevel så fjern, er teke vare på. I respekt for det folket som
overlevde i karrige og tronge levekår, men som likevel hadde tid og overskot til sosialt samver, dugnad og
kulturarbeid, må vi ta vare på historia. I små og større glimt vonar eg at lesaren finn hugnad i stoffet og
kunnskap om folk og fjell i dette barske, men flotte landskapet.
          Boka tek utgangspunkt i Norddal prestegard og Innsetgrenda i Norddal på Sunnmøre, Innsetsætra og Dyrdalen.
Men omhandlar i ord og bilete fjellandet med Torvløysa og sunnmørsbygda elles.

NB - boka er utseld, men eg viser til biblioteka

         Bakside av boka 
        -   Innhaldsregister  
        -   Avisomtalar  
        -   Dialektprøver  
        -   Heim
       

    SMAKEBITAR FRÅ BOKA:
    -
Forord  
    -
Seterliv
     -  Fisking
     -  Isbre
     -  Jakt

 

     Litt faktaopplysningar 
   om boka:

       
    - 282 sider, innbunda med stivperm
    - gards- og sæterhistorie, Norddal    
      prestegard m. m.
    - utmarksaktivitetar, villreinjakting
    - reiskap, bogestellesystem m.m.
    - lags- og kulturaktivitetar
    - 160 bilete og illustrasjonar
    - lokale stadnamn, 1600 dialektord
      m. forklaring 

 Boka si bakside:                                                                                                

INNHALDSREGISTER      


AVISOMTALAR

Avisomtale
 

         Sunnmørsposten, 23.4.2003
-  o

Avisomtale
 

30.04.2003
".. variert bygdehistorie"  

Avisomtale

 
 

Avisomtale

  FJORDINGEN  i Stryn v/Jon Tvinnereim
  -  Men for oss andre er det spennande lesnad, for vi tenkjer på våre bygder og  våre setrar når vi les
 -  Ei ordliste kan vere artig lesnad
 -  Langs sæterråsa er på fleire vis ei bok som kan vere foredøme
  -  Gratulerer                                                                                       

Avisomtale

  UTDANNING nr. 23 - 2003 - (Tidsskriftet til Utdanningsforbundet) 
 -  For dei som er interessert i norsk jordbrukshistorie er denne boka eit funn, og i   
     vidaregåande skule som har studieretninga naturbruk, har vi her ei fin ressursbok.

Avisomtale

  Fjell og Vidde   (Den norske Turistforenings blad,  mars 2004)
 -   En ny interessant lokalhistorisk bok om Engeset gård med tilhørende seter i
     Norddal på Sunnmøre er gitt ut. Dette er en verdifull dokumentasjon av
     seterlivets historie, ikke minst fordi utmarka gror igjen og så mange setrer legges ned.
     Boka bør derfor ha interesse også utover dem som har tilknytning til Norddal.  


 
Dialektprøve frå ordlistedelen på 50 sider i boka

         Litt frå boka:

        Seterliv


Fisking:

Isbre:

Jakt