Adresser:
Startsider:                                                                           

- www.sol.no            
- www.startsiden.no
- www.dinside.no

Nettaviser:
- www.morenytt.no (Møre Nytt i Ørsta)
- www.smp.no (Sunnmørsposten)
- www.storfjordnytt.no
- www.dagogtid.no

Søkeverktøy:
- www.google.no
- www.kvasir.no
- www.startsiden.no

Skular:
- www.volda.vgs.no
- Høgskulen i Volda 

 

Nettsider frå Volda:
- Volda kommune
- www.voldaveiret.no (gammal side)
Avisa Møre
- Om Sunnmørsalpane

Nettsider frå Norddal:
-  Fjord kommune (Norddal komm/Stordal komm)
Herdalssetra 
The happy end - Norddal
Arne Nydal

Lokalhistorie:
- www.soga.no (frå Sunnmøre)
- www.disnorge.no  (slektsgransking)
- www.lokalhistorie.no

Fjellturar:

- Stikk ut
- Tafjordfjella
DNT Sunnmøre
-  Norddalsfjell

Økonomi:
- www.dinside.no/okonomi

Diverse:
- www.viover60.no