SKIMINNER  m.m. 


SKÅLARENNA   SKIBILDE    SKIFESTIVALEN

Ski var ein viktig del av barne- og ungdomstida. Eg var så heldig å vekse opp i skibygda Norddal på Sunnmøre. Aktiviteten i bakkar, løyper og på fjellet har vore stor  gjennom tidene. Etter  krigen var det mykje barn og ungdom i bygda,  friluftslivet var aktivt med ein ekstra topp på 50 og 60-talet. Norddal idr.lag kunne stille med eit 30-tals aktive alpinistar (slalåm etc.), noko som var mange frå ei lita  bygd. Vi deltok på renn i distriktet og vidare med gode resultat. Sosialt og sportsleg var dette ei flott tid. Og skiløparane var tru mot heimbygda si. Etter flytting til skule og arbeid var Norddal i.l. heile tida klubben. Men det var ikkje berre slalåm. Fjellturar på ski, spesielt om våren og sommaren, sit sterkt i minnet. Under fylgjer eit lite knippe med skiminner.
(Er du litt tolmodig, vil du kanskje få fleire bilete etterkvart)     


Logoen til Norddal Idrottslag, som Jon Reidar var konstruktøreen av. Ein flott logo som burde bli teken meir i bruk att.

 

                         FLEIRE  SKIBILDE

 

 

 

 

Skålarenna i Ørsta
I 1950-åra gjekk alpinrenna i Vikeskåla, rett opp for Ørsta sentrum, heilt fram til 1962, då vart renna til ØIL flytta til Bondalseidet. Vi deltok i Skålarenna  med vekslande hell, av og til bra, andre gonger dårleg. Desse renna har Eldar Lingås skrive eit lite flott hefte om. Her kan du finne siste sidene av heftet, som eg håpar du kan finne litt skihistorie i. Du kan klikke på side, og blade fram og tilbake etter behov

    
                                              
   

 
Norddalsjeng

Eit bilde frå eit sommarskirenn, storslalåm, på Strynefjellet ei jonsokhelg i 1950-åra.
 Her er nokre av karane frå NIL (Norddal idrottslag),  iført uniforma vår, blå heimestrikka
genserar med gule striper, og klubbmerket på nokre. Så strekkbukse og slalåmsko. Slik vart
NIL-løparane litt kjende, her på Strynefjellet vart vi ofte tekne for svenskar. Det var internasjonalt
miljø på desse renna som gjekk kvar jonsokhelg i fleire tiår. Frå v.: Martin, Arne, Ivar, Magne, Jon Reidar
  Klikk på side:
Skaala 1Skaala 2Skaala 3Skaala 4Skaala 5Skaala 6
Skaala 7Skaala 8Skaala 9Skaala 10Skaala 11Skaala 12

SKIBILETE                                                SKIMINNER (klikk for større bilete)

Skifestival tavle etc.jpg (429373 byte)

Djupvatnet vannski.jpg (576113 byte)

Storslalaam.jpg (468125 byte)

Olav stugufl Lagsrenn
Magne Engeseth i ein av sine mange flotte skisaltoar  Skifestival  Geiranger tidleg juli 1963, 
1200 moh
På vannski 1000 moh. tidleg juli, Skifestival Geiranger , ca. 1960. Brrr... NIL si flotte stor-slalåmløype, som var i bruk i slutten av 50-åra og til ca. 1970. Gror no igjen Olav i innbitt trening ei påske i Herdalen i dei gode 50-åra På Stuguflåten ved Bjorli var vi ofte på skirenn. Her ein fin marsdag rundt 1960. Frå v: Ivar, Arve, Egil, Magne Området rundt idrottshytta på Rellingsætra vart i årevis brukt til lagsrenn. Her frå ei gjesteklasse i langrenn rundt 1970. Per Ottar og
Leiv Arne

Salto                                                        VeteranarNokre NIL-veteranar fotografert i 2007 under framsyning av klede og  skiutstyr som vi brukte, og leika oss i,  i 1950/60-åra. Dette er også ski-og kulturhistorie

Skihytta Litleåsen

Slalåm
 Veteranrenn på Litleåsen for nokre år sidan. NIL-veteranar og skivener er ferdig med
  første omgang i slalåm. Og ventar kanskje på neste løpar i løypa. Og så klare for andre omgang. Fint og sosialt miljø for skientusiastar

Fall
          Og slik kunne det også gå før i tida
 !
         På Standal i reine finevêret
Bilde frå ei veteransamling, med tidlegare aktive NIL-alpinistar. Vi er på skihytte nr. 2 på Litleåsen (som det heiter no). Ei svært triveleg samling april 2017..........!

GutterennI 1950-åra var aktiviteten i bygda stor for alpininteresserte barn og ungdom. Fleire renn gjekk kvar  vinter, og avisene var flinke til å rapportere desse. Og difor kan gamle avisutklipp dukke opp

 GeirangerfjellUtfor

Her er vi i Blåfjellsida på Geirangerfjellet. Det er Skifestival Geiranger truleg midt i 1960-åra.
Tida er helga i månadsskiftet juni/juli, på same tid i mange år. NIL var  medarrangør frå 1959,
og ansvarleg særskilt for avviklinga av storslalåmrennet. Som vi ser  lite snø her, noko som   
forverra seg med åra, og som medvirka til at Festivalen vart lagt ned i slutten av 60-åra. Her har vi fått nok snø til å få til eit storslalåmrenn, etter mykje innsats. Men det gjekk bra  mellom ur og fjellknausar
    Norddal idr. lag (NIL) hadde utforløype like utanfor skihytta på Rellingsætra.          
    Løypa gjekk frå myrane og opp bak Kvithaugen, kanskje var ho 1,5 km. Ho måtte
    trakkast i 3 skibreidder, noko som var litt av eit arbeid, men gav god trening for
    lårmusklane. Her er lokale kjendisar i gang med trakkinga, og har langt igjen opp
    gjennom skogen og bak til venstre  
Per Jostein Oddvar Ivar
Nokre NIL-alpinistar må vi ha med i aksjon. Her er Per Jostein i fullt driv i eit slalåmrenn på Bondalseidet i Ørsta i 1960-åra. Vi ser at det er godt trykk på ytterskia her. Resultat ukjent   Oddvar i perfekt balanse under ei av treningane   
  våre. Skitreningane måtte skje i dagslys, og stort     
  sett berre i helgane, pga. skule eller arbeid.  Men
  etter at vi fekk  lysløypa på Innset vart det betre
  Ivar (grunneigar) har full kontroll over siste kulen i den krevjande  lysløypa for slalåm i Blåbærbakken på Innset. Den 600 m lange løypa fekk godt flomlys rundt 1959, og vart flittig brukt i nokre få år berre pga. færre alpinistar i bygda

Der er utruleg med bilde og minne ein kunne trekt fram frå eit aktivt og langt ski- og idrettsliv i NIL. Som hadde si blomstringstid i etterkrigsåra, fram til 1970-åra då det av ulike grunnar minka på aktiviteten.  Men det er ikkje plass til så mykje her, så vi får skifte og ta litt etter litt
        
    Hopp Bibbi Trollstigen
   Hopprenn i Skifestival Geiranger ved Djupvatnet. Geiranger idrettslag var  arrangør, og gjorde eit fenomenalt arbeid for å få til hoppbakke her, 1200 moh. Dette er i månadsskiftet juni/juli, men godt med snø og masse publikum Blide skijenter frå NIL, truleg på eit sommarskirenn. Dei to til høgre er Åsta og Bibbi, til venstre Gerd Sandnes, Ørsta Lettkledde slalåmløparar på Trollstigen rundt 18. juni 1950-åra, i sol og godt med snø. I tillegg gjekk Asbjørn Linge forbi. Det var alpinkurs og storslalåm i juni i mange år, både her, i Stryn og i Geiranger

        

                 SKIFESTIVAL   GEIRANGER
Geiranger
                                 Ei skisse av Geirangerfjellet der stadane for skirenna er plasserte. Dette omrdet er eit skildorado om sommaren så lenge snøen er her. Straks etter
                                 vegopninga er landskapet ope for besøkande. Her var det den populære og kjende Skifestival Geiranger arrangerte renna sine i 1950/60-åra i
                                 månadsskiftet juni/juli for nasjonale og internasjonale løparar. Det var stor publikumstilstrøyming og eit yrande liv her desse åra. Men snøforholda
                                  var vekslande, og alle år ikkje like gode. Men i ettertid blir desse åra svært gode minne. Og Norddal idr.lag var medarrangør frå 1959