Norddal prestegard            

 

                                           6214 Norddal på Sunnmøre    

 
SÆTRA      

Prestg
              Norddal prestegard ligg fritt og fint på den store terasseflata skapt av bresmeltinga, 2,5 km frå sjøen 
   Tun 
     Øvst til venstre låven frå 1878, til høgre det nye prestegardstunet frå 1905. Nede til venstre stabbur frå ca. 1700 og det
     eldste prestehuset frå ca. 1700 (paktarhuset frå 1905-1950-åra). Dobbelt så stort tidleg på 1800-talet, den delen riven til
     ungdomshus. Tilbake i tida var her fleirebygningar, her var eldhus, vognhus og borgstove. Desse er for lenge sidan borte,
      og der er ikkje bilde eller skildring av tunet å finne no