"LANGS SÆTERRÅSA  frå prestegard til blåbre"
er ei bok eg hadde ferdig i 2003. Boka inneheld i hovudsak stoff om Innsetsætra i Norddal på Sunnmøre:
 Boka er seterhistorie og forteljing om miljø, kultur og daglegliv mellom folket som var seterbrukarar, og som
levde og heile tida var knytte til dette landskapet.  Innsetsætra var også setra til Norddal prestegard. Engeset
 gard vart prestegard i 1694. Garden er gammal, og ligg på det som var av den fyrste isfrie jorda i bygda, då
dalen nedanfor låg under sjø.  Difor  er Innsetsætra også gammal.
          Boka inneheld også mange foto og ca. 50 sider med lokale ord og uttrykk. Under finn du berre eit par
sider som eksempel.frå boka. Boka er utseld, men er å finne i biblioteka, og kan søkast på nettet
Setra boka
Det er sein haust eller tidleg vår på Innsetsetra i Dyrdalen. Den gamle sætra ligg i ein  fantastisk natur, med utsikt til fine fjellformasjonar, Nysnø dekker dei gamle blåbreane  og vakre Storvasshornet. Vegen til venstre i bildet går opp til sjølve senteret i fjellområda  her, til Torvløysa på 1851 moh.  Det er fint her!        Dette er forsida på boka. Turisten         
      kikrar  over til Tverrafjellet, med dei   
      gamle  utmarksslætta. Eventyr, men og   
      kav og slit høyrer til der borte

Boka 1 Boka 2

Bilde frå boka

Seterbok 2